Liposukce je zcela určitě nejpopulárnější zákrok plastické chirurgie. Souvisí to s tím, jak je nadváha — spojená s nadměrným ukládáním tuku — tak velmi rozšířena v moderních průmyslově rozvinutých zemích. To se týká i České republiky, kde se nadváha a obezita týká desítek procent populace. Klasická liposukce je prováděna mechanickým odsátím tuku pomoci kanyly (dutého nástroje) a aspirátoru.

Limity liposukce, trvalost a recidiva

Liposukce - pooperační výsledek

Výsledek liposukce

Liposukce by v žádném případě neměla být použita jako metoda první volby pro zhubnutí. Přes veškerou reklamu je to metoda, která slouží spíše k formování postavy. Množství tuku, které může být odstraněno během jednoho zákroku, je totiž omezeno. Hranice, nad kterou se již považuje zákrok za riskantní pro zdraví pacienta, je 5 litrů odsátého tuku. To odpovídá úbytku váhy přibližně 4 kg. Čím větší je množství odstraněného tuku, tím je také větší riziko vzniku estetických závad (deformity tvaru těla). Řada plastických chirurgů proto doporučuje odstraňovat tak 2-3 kg tuku. Tím je prakticky tento výkon omezen na domodelování postavy v těch oblastech, které se nepodařilo zhubnout jinak (dietou, cvičením), tedy na ty známé „problémové partie“.

Pokud bylo zvýšené ukládání tuku způsobeno nerovnováhou mezi energetickým příjmem a výdejem (hodně jídla, málo pohybu), těžko lze dosáhnout trvalosti výsledku. Liposukce není od toho, aby se jí periodicky kompenzovalo přejídání. Proto by
součástí terapie mělo být i doporučení dietního odborníka na režimová opatření (úprava jídelníčku, pohybová aktivitia), která by zamezila recidivě.

[ad name=“ad-box200-floatright“]

Typy liposukce

„Suchá“ liposukce – Dry liposuction

Původní metoda, kdy se kanylou rovnou odsává tuk. Tato metoda se používá jen vyjímečně.

„Vlhká“ a „supervlhká“ technika – Wet (super-wet) liposuction

Spočívá v tom, že se tkáň před odsátním „preparuje“ malým množstvím solného roztoku s obsahem anestetik a látek stahujících cévy pro omezení krvácení (adrenalinu). Odsátí tukové tkáně se tak usnadní. Při „supervlhké“ metodě je množství vpravovaného solného roztoku srovnatelné s objemem odsávaného tuku.

Tumescentní liposukce

Tumescentní PAL liposukce

Tumescentní liposukce

Tumescentní liposukce znamená metodu, kdy se od tkáně vpravuje velké množství roztoku s obsahem anestetika a adrenalinu. Výhodou je také to, že díky většímu množství lokálního anestetika je možno zákrok provádět ambulantně, bez nutnosti narkózy. Správně volené anestetikum napomáhá i rozbití tukové tkáně, takže je možno používat menší kanylu. Omezí se také krvácení a tvorba modřin. Tumescentní metoda umožňuje „trhat rekrody“ v množství odstraněného tuku, které může být až 5 – 15 kg, také díky tomu, že je možno zpracovat více partií během jediného zákroku. Jako jedno z rizik se uvádí možná toxicita velkého množství použitého lokálního anestetika. Tumescentní liposukce je pravděpodobně nejpoužívanější technikou.

Vibrační
liposukce – Power-assisted liposuction (PAL)

Vibrační liposukce používá vibrující kanylu, která usnadňuje odsávání tkáně. Často se využívá i při technice tumescentní liposukce.

Ultrazvuková a laserová liposukce – Ultrasound-assisted liposuction (UAL), Laser-assisted liposuction (LAL)

V těchto případech se používá kanyla, která využívá k usnadnění procedury ultrazvuk nebo laserový paprsek. Efekt těchto technik se u běžných zákroků nepovažuje obvykle za výrazný. Proto mají své opodstatnění hlavně ve speciálních případech, např. ultrazvukové liposukce se využivá při zákrocích na partiích s vyšším obsahem tužší vazivové tkáně.


Žádný komentář k příspěvku
„Liposukce a tumescentní liposukce“

Komentáře můžete sledovat RSS2 kanálem.

Źádný komentář pro tento příspěvek.

Přidej odpověď

XHTML: Můžete použít tyto formátovací značky: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>