Právní doložka

Obsažené dokumenty jsou poskytovány bez záruky jakéhokoli druhu, explicitní nebo implicitní, včetně, ale nejen, implikovaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo přestoupení zákona. Používání těchto dokumentů nebo rad a informací v nich obsažených je jenom na vlastní riziko.
Výrobky a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení, jakožto i další díla mohou být chráněna dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem, osob, společností a organizací mohou být registrovanými obchodními známkami jejich vlastníků.

Informace týkající se zdraví a zdravotního stavu:

Informace publikované na těchto stránkách nepředstavují návody na samoléčení, nenahrazují lékařské vyšetření a výkony a nejsou míněny jako návod pro alternativní léčbu. Jakékoli využití těchto informací je věcí úvahy návštěvníka stránek a děje se tak na jeho odpovědnost.
Provozovatel serveru předpokládá a doporučuje, aby návštěvník stránek před využitím informací svůj záměr konzultoval s ošetřujícím lékařem.

Autorská díla

Texty a fotografie uveřejněné na tomto webu, které nejsou uvedeny explicitně jako převzaté, jsou autorskými díly. Pro jejich další užití je třeba svolení autora nebo správce práv k užití díla, kterým je provozovatel tohoto serveru.

Převzatá díla a poděkování

Na webu mouhou být použita převzatá díla (ilustrace, fotografie) třetích stran, jejichž licence umožňuje jejich další užití. Autorům tímto za možnost jejich užití děkujeme. Jedná se především o díla kategorií:

  • Public domain (díla, u nichž autorská ochrana pominula, autoři se jí vzdali nebo se na ně autorské právo nevztahuje).
  • Creative Commons (díla, u nichž existují omezena práva k dalšímu užití), přehled možných licencí je na adrese http://creativecommons.org/licenses/. Uvedení licence, autora a zdroje může být v textu u obrázku, souhrnně na
    konci stránky nebo ve zdrojovém kódu v atributech „alt“ nebo „title“; tento text je zpravidla vidět po najetí kurzoru myši.

Pouze díla, která jsou označena public domain nebo licencí creative commons, je možno dále šířit a používat, a to jen v rozsahu, která příslušná licence umožňuje.

Diskuse

Zveřejnění diskusních příspěvků (komentářů) prochází redakčním schválením. Zásadně nebudou schvalovány reklamní přispěvky a odkazy na komerční stránky, poptávky a nabídky preskripčních léků, příspěvky bez užitečného obsahu, apod. Starší diskusní příspěvky mohou být pro přehlednost přemístěny na archivní stránky shrnující zkušenosti čtenářů, neaktuální příspěvky mohou být smazány.

Komerční informace a reklama

Stránky mohou obsahovat komerční informace, odkazy na komerční informace nebo reklamu.
Reklama Google a ochrana soukromí: Společnost Google, jako dodavatel třetí strany, používá k zobrazování reklam na těchto stránkách soubory cookie. Díky souboru
cookie DART může společnost Google zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na těchto stránkách a dalších stránkách internetu. Uživatelé se mohou po přečtení zásad ochrany osobních údajů (http://www.google.cz/privacy_ads.html) pro reklamní a obsahovou síť Google z používání souborů cookie DART odhlásit.